Mand arbejder ved laptop

Lukning af virksomhed hurtigt og nemt

Du kan lukke din virksomhed på mange forskellige måder. Dog kan det være meget uoverskueligt at stå med hele processen selv. I denne artikel får du mere viden om, hvordan du hurtigt og nemt lukker din virksomhed.

Mulighederne for nedlukning

Så snart du har taget den endelige beslutning om at lukke din virksomhed, har du som udgangspunkt tre muligheder:

  1. Betalingserklæring
  2. Likvidation
  3. Tvangsopløsning

Betalingserklæring og likvidation er begge frivillige beslutninger, hvorimod tvangsopløsning er påtvunget. Hos Legal Desk tilbydes kun lukning af virksomhed med betalingserklæring, som er den nemmeste og hurtigste måde.

Tilkendegivelse om nedlukning

Betalingserklæringen er et juridisk dokument, hvori virksomhedens ejere tilkendegiver, at de ønsker at lukke virksomheden. Det er vigtigt, at erklæringen underskrives af alle ejere og derefter indsendes til Erhvervsstyrelsen. Der er et par krav, som skal være opfyldt for at kunne anvende en betalingserklæring. For det første skal virksomheden være et kapitalselskab (ApS eller A/S).

Det er ydermere et krav, at din virksomhed ikke har gæld til kreditorer, private eller det offentlige. Her er der tale om både forfalden og uforfalden gæld. Derudover må din virksomhed ikke have ubetalte skatter og afgifter til Skattestyrelsen. Dette beviser du ved at indhente en skattekvittance fra SKAT.

Hvis det senere skulle vise sig, at der i virksomheden stadig er gæld, som ikke var kendt på tidspunktet for nedlukningen, hæfter ejerne af virksomheden personligt, solidarisk og ubegrænset. Det betyder, at parterne, der skyldes penge til, kan gøre krav på ejernes personlige formuer.

Erhvervsstyrelsens godkendelse

Så snart betalingserklæringen er underskrevet, skal den indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter underskrift. Her skal skattekvittancen også vedlægges, for ellers vil opløsningen ikke blive godkendt. Virksomheden er først opløst, når Erhvervsstyrelsen har godkendt betalingserklæringen og registreret opløsningen i deres it-system. Du vil modtage en kvittering, når opløsningen er gennemført.

Du skal huske at afmelde alle virksomhedens forpligtelser over for told- og skatteforvaltningen, så snart dit selskab er opløst. Der er her tale om skat, moms og arbejdsgiverforpligtelser.

Legal Desk kan hjælpe dig

Med Legal Desk kan du hurtigt og nemt få hjælp til at lukke din virksomhed. Legal Desk sørger for alt det praktiske med at afmelde pligter, indberette til SKAT, indhente skattekvittance og registrere nedlukning af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen.

Du skal blot udfylde en formular online. Herefter modtager du et dokument, som du underskriver med NemID. Legal Desk sørger for at afmelde pligter og indhenter skattekvittance fra SKAT. Når dette er gjort, underskriver du betalingserklæringen med NemID, hvorefter Legal Desk registrerer nedlukningen af din virksomhed hos myndighederne. Når nedlukningen er trådt i kraft, vil du modtage en bekræftelse.

Bedøm denne side

Klik på en stjerne